Windows

Bảo vệ windows server trước SYN flood

Bảo vệ windows server trước SYN flood

Một cuộc tấn công SYN khai thác một lỗ hổng trong cơ chế thiết lập kết nối TCP / IP. Để thực hiện một cuộc tấn công tràn ngập SYN, kẻ tấn công sử dụng một chương trình để gửi một loạt các yêu cầu TCP SYN để lấp đầy hàng đợi kết nối đang chờ xử lý trên máy chủ. Điều này ngăn người dùng khác thiết lập kết nối mạng.

[MSSQL] Monitor SQL Server queries

[MSSQL] Monitor SQL Server queries

Hướng dẫn theo dõi và chẩn đoán hiệu suất SQL Server,  giám sát các tiến trình và truy vấn sử dụng nhiều tài nguyên.