[Mdaemon] Hướng dẫn gỡ IP Blacklist trên Webadmin

Khi các bạn gặp lỗi logon refused trên webmail hoặc connection refused

Các bạn có thể vào Webmail admin của Mdaemon để bỡ IP blacklist nhé

1. Login vào admin Mdaemin IP:1000

2. Vào Phần Security > Dynamic Screening > Dynamic Blacklist


Các bạn chọn ip cần xóa sau đó remove là được nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận