[Mdaemon] Hướng dẫn backup restore Mdaemon

Hướng dẫn thao tác backup restore mdaemon sao chép toàn bộ thư mục MDaemon sẽ sao lưu toàn bộ cấu trúc máy chủ

 1. Folder Config của MDaemon
  • \MDaemon\App
 2. Cấu hình MDaemon server, user email/data, public folders, và archives (nếu dùng MDaemon từ 16 trở lên)
  • \MDaemon\App
  • \MDaemon\Data
  • \MDaemon\Users 
  • \MDaemon\Public Folders
  • \MDaemon\Archives
 3. Cấu hình MDaemon server, user email/data, public folders, archives (Nếu Mdaemon dưới 16), và spam filter settings (including Bayesian)
  • \MDaemon\App
  • \MDaemon\Data
  • \MDaemon\Users 
  • \MDaemon\Public Folders
  • \MDaemon\Archives
  • \MDaemon\SpamAssassin

Các thư mục MDaemon có liên quan khác:

 1. \MDaemon\Backup
 2. \MDaemon\Gateways
 3. \MDaemon\Queues
 4. \MDaemon\Signatures
 5. \MDaemon\StatsDB


Restore MDaemon

 1. Copy các folder đã backup.
 2. Paste những folder này và Mdaemon Server mới.
 3. Cài đặt cùng một phiên bản MDaemon và đường dẫn thư mục được sao lưu ban đầu.

Chúc các bạn thành công

Bình luận