Link download VMware vCenter Converter Standalone

VMware vCenter Converter Standalone là một ứng dụng miễn phí có thể tải xuống từ trang web của VMware và cài đặt trên Windows để chuyển đổi các loại máy chủ  sang máy ảo VMware

Link download VMware vCenter Converter Standalone [tại đây]

Chúc các bạn thành công


Bình luận