[VMWARE] Hướng dẫn khai báo NTP servers trên VMWare 6

Hướng dẫn khai báo NTP servers trong Host Manage VMWare 6

1. Các bạn login vào trang Manage của VMWare

2. Chọn Manage > System > Time & date

3.  Sau đó các bạn chọn Action > Edit Settings

4. Cuối cùng các bạn điền NTP Servers và nhe, mỗi server được cách nhau bởi dấu phẩy (,)

Chúc các bạn thành công

Bình luận