[MacOS] Cách thay đổi dấu phân tách số trên hệ điều hành MacOS

Hướng dẫn thay đổi dấu phân tách số thành "." hoặc ","  định dạnh tiền tệ trên MacOS

1. Chọn System Preferences

2. Chọn Language and Region


3. Chọn Advanced...


4. Phần Number separators > Grouping chọn lại định dạng "." hoặc "," theo ý bạn nhé


Chúc các bạn thành công

Bình luận