Video hướng dẫn enable tab to click cho trackpad trên macbook pro

Macbook mặc định không thể click bàng cách chạm trên trackpad mà các bạn cần phải vào System Preferences để enable lên nhé

Video Hướng dẫn


Chúc các bạn thành công

Bình luận