Hướng dẫn tắt kiểm tra chính tả trên macbook pro

Hướng dẫn tắt gợi ý và sửa lỗi chính tả trong macbook pro

1. Các bạn chọn System Preferences


2. Chọn Keyboard


3. Chọn Tab Text và bỏ chọn correct spelling automatically


Chúc các bạn thành công

Bình luận