Hướng dẫn fix lỗi Cannot print unless an item is selected trên outlook

Hướng dẫn fix lỗi Cannot print unless an item is selected trên outlook khi sử dụng lệnh in

1. Vào Start > run gõ vào %AppData%\Microsoft\Outlook


2. Tìm và xóa file OutlPrnt

Chúc các bạn thành công

Bình luận