[Outlook] Hướng dẫn hẹn giờ gửi mail trên outlook

Outlook là một ứng dụng email phổ biến được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích, bao gồm khả năng hẹn giờ gửi email. Việc hẹn giờ gửi mail trên Outlook cho phép bạn viết và lập lịch để gửi email vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn chuẩn bị trước và tự động gửi email vào thời điểm phù hợp mà không cần phải ghi nhớ hoặc gửi thủ công.

Để hẹn giờ gửi mail trên Outlook, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Outlook và tạo một email mới.
  2. Viết nội dung email như bình thường, bao gồm người nhận, chủ đề và nội dung.
  3. Trong thanh menu ở phía trên cùng, chọn tab "Options" (Tùy chọn).
  4. Trong nhóm "More Options" (Tùy chọn khác), bạn sẽ thấy một nút có tên "Delay Delivery" (Hẹn giờ gửi). Nhấp vào nút này.
  5. Xuất hiện một hộp thoại "Properties" (Thuộc tính) mới. Trong tab "General" (Chung), bạn sẽ thấy tùy chọn "Do not deliver before" (Không gửi trước). Chọn tùy chọn này và nhập thời điểm bạn muốn gửi email.
  6. Sau khi nhập thời điểm gửi, nhấn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.
  7. Tiếp tục viết email hoặc chỉnh sửa nếu cần.
  8. Khi bạn hoàn tất việc viết email, nhấn nút "Send" (Gửi) như bình thường.
  9. Outlook sẽ tự động lưu email và gửi nó vào thời điểm đã được hẹn giờ trước đó.

Quá trình này cho phép bạn chuẩn bị và sắp xếp các email trước để gửi sau, đồng thời giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả và tự động hóa quy trình gửi email.

Bình luận