Hướng dẫn tắt tính năng thay đổi độ sáng màn hình trên laptop DELL

Hướng dẫn tắt tính năng thay đổi độ sáng màn hình trên laptop DELL thao tác trong BIOS

1. Các bạn restart lại laptop DELL

2. Chọn F2 để vào Bios

3. Chọn Display (hoặc Video) và tắt EcoPower > Chọn Apply và sau đó chọn exit để khởi động vào lại windows


Chúc các bạn thành công.

Bình luận