Khắc phục lỗi asus zenbook 14 không thể tắt máy

Hướng dẫn khắc phục lỗi asus zenbook 14 không thể tắt máy, khi tắt luôn khởi động lại

1. Các bạn vào Control Panel

2. Chọn Power Options


3. Chọn Change plan setting


4. Chọn Change advanced power settings


5. Chọn PCI Express > Link State Power Management > Setting [các bạn chọn Off]


Chúc các bạn thành công.

Bình luận