[Mdaemon] Tăng session timeout cho webmail

Hướng dẫn tăng time out khi đăng nhập webmail trên MDaemon

Đăng nhập vào webmail admin IP:1000

Sau đó vào Main > Webmail Setting > Web Server

Session time out Webmail

Tại đây các bạn tăng các thông số lên nhé

Sessions not composing a message expire after: Thời gian timeout của session khi không soạn thư

Sessions composing a message expire after: Thời gian timeout của session khi soạn 1 email

Chúc các bạn thành công.

Bình luận