[MDaemon] Hướng dẫn tạo email catchall

CatchAll Email là chức năng nhận toàn bộ email gửi đến domain khi email người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

Các bạn thao tác các bước sau.

1. Đăng nhập vào admin Mdaemon IP:1000

2. Tìm đến phần Account

3. Double click vào Account nào cần làm CatchAll sau đó chọn vào Aliases

Select Alias

4. Sau đó Click vào New

add alias

Ở phần Alias Editor mục Define a new alias  các bạn điền vào *@domain

Vd: ở đây mình muốn catch all domain của mình itcweb.net nên mình sẽ ghi là *@itcweb.net các bạn thay vào bằng domain của các bạn nhé.

Như vậy là đã cấu hình xong CatchAll domain trên MDaemon.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận