[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user khi dùng tài khoản admin trên webadmin Mdaemon

1. Sau khi đăng nhập webadmin, chọn Main > Acounts


2. Chọn user cần thay đổi mật khẩu > chọn Edit


3. Hệ thống sẽ popup info của user bạn vừa chọn Edit


Ở màn hình popup Account các bạn khai báo các thông tin cần thay đổi

  • First and last name: Tên hiển thị khi gửi mail
  • Mailbox name : Tên email (Nếu các bạn muốn đổi email thì khai báo lại tên mới nhé)
  • Mailbox password:  Mật khẩu mới
  • Confirm Mailbox password: Nhập lại mật khẩu mới

Sau khai thay đổi các thông tin cần thiết chọn Save and Close hoặc Apply

Với user admin bạn có thể thao tác thay đổi password cũng như email của người dùng chỉ trong vào bước đơn giản

Chúc các bạn thành công.

Bình luận