[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin

Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin của Mdaemon hỗ trợ email cho nhiều domain

1. Sau khi đăng nhập vào webmail admin các bạn chọn Main > Domain manager


2. Ở màn hình popup Domain các bạn ghi domain cần thêm vào và chọn Save and Close


3. Hệ thống sẽ thông báo tạo email thành công.


Như vậy đã hoàn tất thêm domain vào Mdaemon

Chúc các bạn thành công.

Bình luận