[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon

Hướng dẫn tạo chử ký cho email trong mdaemon

1. Sau khi login webmail các các bạn chon Setting > Compose


2. Ở phần tạo chữ ký kéo xuống dưới nhập chữ ký vào khung textbox editor và chọn Save


3. Hệ thống thông báo đã lưu tùy chọn thành công.


4. Cuối cùng bạn viết thử email mới xem đã có chữ ký chưa nhé.


Như vậy là đã tạo chử ký cho email thành công

Chúc các bạn thành công.

Bình luận