[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain

Hạn chế gửi mail ra ngoài, chỉ cho user gửi trong local trên MDaemon

1. Các bạn login vào Webmail Admin theo IP:1000

2. Sau đó vào các đường dẫn sau: Main > Accounts

3. Double click vào Account cần giới hạn và chọn Restrictions > check vào Restrict messages TO outside domains

restrict-message-to-outside-domain

Ở khung except if to one of these addresses các bạn có thể nhậm thêm các domain ngoại lệ (cho phép user gửi ra ngoài các domain chỉ định)

vd: *@gmail.com

Ngoài việc chỉ cho gửi local thì trường hợp này cũng sẽ được phép gửi thêm cho @gmail.com nếu add ngoại lệ.

Bình luận