[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail

Hướng dẫn thay đổi logo webmail trên mdaemon

1. Sau khi đăng đăng nhập admin với ip:1000 các bạn vào phần Main > Webmail Setting > Branding


2. Ở giao diện Branding các bạn click chọn Use custom images và thay thế logo nhé

Chúc các bạn thành Công.

Bình luận