[Mdaemon] Hướng dẫn tạo user trên Mdaemon với giao diện web admin

Để tạo user các bạn có thể vào giao diện web admin với link ip:1000 để thao tác.

Các bạn thực hiện các bước sau

1. Login vào giao diện webadmin với link ip:1000


2. Sau đó chọn Main > Accounts


3. Ở Khung giao diện account các bạn chọn New


Hệ thống sẽ popup ra khung giao diện account, các bạn điền đầy đủ thông tin như  

  • First and last name: Là tên hiển thị gkhi gửi mail
  • Mailbox name: Là tên email mà bạn muốn tạo
  • Mailbox password: Mật khẩu email
  • Confirm Mailbox password: Nhập lại mật khẩu email

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn chọn  Save and Close hoặc Apply

4. Màn hình thông báo đã tạo email thành công sẽ xuất hiện sau khi bạn chọn Save and Close


5. Chọn OK hệ thống sẽ quay trỏ lại giao diện Acount và hiển thị email mà bạn vừa tạo.


Như vậy đã hoàn tất việc tạo 1 email rất đơn giản chỉ trong vài bước.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận