[MDaemon] Hướng dẫn disable check IP Webmail session trên webmail admin

Hướng dẫn disable check IP Webmail session, lỗi tự logout khi IP bị thay đổi

1. Các bạn login vào Webmail admin IP:1000

2. Các bạn vào đến menu Main > Webmail Settings > Web server

Các bạn bỏ check Require IP persistence throughout MDaemon Webmail session

Require IP persistence throughout MDaemon Webmail session

Chúc các bạn thành công.

Bình luận