[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

Sau khi login webmail với link ip:3000 hoặc link mà nhà cung cấp gửi cho bạn.

1. Các bạn chọn Setting > Security


2. Nhập mật khẩu cũ và thay đổi mật khẩu mới


Ở giao diện Security các bạn thao tác như sau

  • Current Password: Mật khẩu hiện tại
  • New Password: Mật khẩu mới
  • Confirm New Password: Lập lại mật khẩu mới

Sau đó các bạn chọn Save

3. Hệ thống sẽ thông báo thay đổi mật khẩu thành công.


Chúc các bạn thành công.

Bình luận