Mdaemon

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail

Ngày đăng22/01/2021 140

Hướng dẫn tăng time out khi đăng nhập webmail trên MDaemon

Đăng nhập vào webmail admin IP:1000

Sau đó vào Main > Webmail Setting > Web Server

Session time out Webmail

Tại đây các bạn tăng các thông số lên nhé

Sessions not composing a message expire after: Thời gian timeout của session khi không soạn thư

Sessions composing a message expire after: Thời gian timeout của session khi soạn 1 email

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain
[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain
Ngày đăng19/01/2021 112
[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
Ngày đăng26/11/2020 163
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
Ngày đăng26/11/2020 272
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
Ngày đăng26/11/2020 207
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
Ngày đăng23/11/2020 242
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
Ngày đăng22/11/2020 358
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
Ngày đăng22/11/2020 301
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon
Ngày đăng22/11/2020 340
[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin
[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin
Ngày đăng22/11/2020 299
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo user trên Mdaemon với giao diện web admin
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo user trên Mdaemon với giao diện web admin
Ngày đăng22/11/2020 291