Mdaemon

[MDaemon] Hướng dẫn tạo email catchall

Ngày đăng26/01/2021 119

CatchAll Email là chức năng nhận toàn bộ email gửi đến domain khi email người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

Các bạn thao tác các bước sau.

1. Đăng nhập vào admin Mdaemon IP:1000

2. Tìm đến phần Account

3. Double click vào Account nào cần làm CatchAll sau đó chọn vào Aliases

Select Alias

4. Sau đó Click vào New

add alias

Ở phần Alias Editor mục Define a new alias  các bạn điền vào *@domain

Vd: ở đây mình muốn catch all domain của mình itcweb.net nên mình sẽ ghi là *@itcweb.net các bạn thay vào bằng domain của các bạn nhé.

Như vậy là đã cấu hình xong CatchAll domain trên MDaemon.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
Ngày đăng22/01/2021 140
[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain
[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain
Ngày đăng19/01/2021 113
[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
Ngày đăng26/11/2020 163
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
Ngày đăng26/11/2020 272
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
Ngày đăng26/11/2020 207
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
Ngày đăng23/11/2020 242
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
Ngày đăng22/11/2020 358
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
Ngày đăng22/11/2020 301
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon
Ngày đăng22/11/2020 340
[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin
[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin
Ngày đăng22/11/2020 299