Mdaemon

[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain

Ngày đăng19/01/2021 113

Hạn chế gửi mail ra ngoài, chỉ cho user gửi trong local trên MDaemon

1. Các bạn login vào Webmail Admin theo IP:1000

2. Sau đó vào các đường dẫn sau: Main > Accounts

3. Double click vào Account cần giới hạn và chọn Restrictions > check vào Restrict messages TO outside domains

restrict-message-to-outside-domain

Ở khung except if to one of these addresses các bạn có thể nhậm thêm các domain ngoại lệ (cho phép user gửi ra ngoài các domain chỉ định)

vd: *@gmail.com

Ngoài việc chỉ cho gửi local thì trường hợp này cũng sẽ được phép gửi thêm cho @gmail.com nếu add ngoại lệ.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
Ngày đăng26/11/2020 163
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
Ngày đăng26/11/2020 272
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
Ngày đăng26/11/2020 207
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
Ngày đăng23/11/2020 242
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
Ngày đăng22/11/2020 358
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
Ngày đăng22/11/2020 301
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon
Ngày đăng22/11/2020 340
[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin
[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin
Ngày đăng22/11/2020 299
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo user trên Mdaemon với giao diện web admin
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo user trên Mdaemon với giao diện web admin
Ngày đăng22/11/2020 291