Linux

[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory

Ngày đăng27/01/2021 139

Hướng dẫn fix lỗi khi start mariadb: mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory

1. SSH vào server.
2. Kiểm tra dung lượng trống của RAM:

free -hm
total used free shared buffers cached
Mem: 1.0G  122M 901M 92K 0B 61M
-/+ buffers/cache: 61M 962M
Swap: 1.0G 0B 1.0G

3. Set MySQL buffer pool size tại file /etc/my.cnf sao cho nhỏ hơn dung lượng trống của RAM:

innodb_buffer_pool_size=100M

4. Restart service MySQL:

service mysqld restart || service mysql restart || service mariadb restart

Nếu vẫn lỗi các bạn xem mình đã tạo swap server chưa nhé. nếu chưa các bạn làm theo hướng dẫn tại đây

Sau khi tạo swap file xong các bạn thực Restart lại Service MySQL nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 152
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 147
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 2,972
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 298
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 231
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 272
[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 410
[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
Ngày đăng29/11/2020 415
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
Ngày đăng28/11/2020 310
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Ngày đăng20/11/2020 327