Linux

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

Ngày đăng20/09/2019 2,181

Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện phụ thuộc dự án của bạn cần và nó sẽ cài đặt chúng trong project của bạn cho bạn.

Trước tiên các bạn cd đến folder /tmp

cd /tmp

Sau đó download file composer.phar

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Cuối cùng move nó vào folder /usr/local/bin/

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Để kiểm tra version composer các bạn dùng lệnh:

composer --version

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,491
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,466
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,134
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 822
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,427
Disable / Enable ping trên linux centos
Disable / Enable ping trên linux centos
Ngày đăng03/09/2019 1,402
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Ngày đăng03/09/2019 2,266