[Windows] Khắc phục lỗi ServerManager.exe Error 0xc0000135

Các bạn vào CMD với quyền Administrator và chạy các lệnh sau

DISM.exe /online /enable-feature /all /featurename:NetFx3
DISM.exe /online /enable-feature /all /featurename:NetFx4

Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại

Các bạn khởi động lại Server và ServerManagersẽ hoạt động bình thường

Chúc các bạn thành công.

Bình luận