Fix lỗi Internal Error has Occurred

Hướng dẫn fix lỗi Remote Desktop Internal Error has Occurred trên windows

Các bạn có thể thay đổi Security của RDP trong Group Policy Editor

  1. Chọn Start Menu, tìm Local Group Policy và truy cập vào ‘Edit group policy’. (Hoặc vào Start > run > gõ lệnh gpedit.msc)
  2. Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Security
  3. Phần Menu bên phải, Chọn "Require use of specific security layer for remote (RDP) connections"
  4. Nếu dang để Not configured, Chọn Enabled và phần Security Layer chọn RDP.changing-RDP-security-policy
  5. Click ApplyOK.
  6. Sau đó thử remote windows là được nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận