[MacOS] Hướng dẫn tắt Gatekeeper (Bật tùy chọn Anywhere) sửa lỗi "damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash"

Hướng dẫn fix lỗi damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash Hoặc: "App can’t be opened because it is from an unidentified developer"

Disable Gatekeeper các bạn mở vào Terminal chạy lệnh

sudo spctl --master-disable

Bạn nhập mật khẩu máy của mình vào và Enter

Lệnh kiểm tra trạng thái Gatekeeper

spctl --status

Lệnh Enable Gatekeeper

sudo spctl --master-enable

Chúc các bạn thành công.

Bình luận