Hướng dẫn tắt mở touchpad khi gắn chuột vào laptop trên windows 11

Hướng dẫn tắt mở touchpad khi gắn chuột vào laptop trên windows 11, dành cho các bạn không quen dùng touchpad

1. Vào start > gõ Touchpad settings


2. Bỏ Check Leave touchpad on when a mouse is connected


Nếu các bạn check vào đó thì sẽ vừa dùng touchpad vừa dung chuột nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận