[PowerPoint] Hướng dẫn giảm dung lượng file PowerPoint có hình ảnh

Hướng dẫn giảm dung lượng file PowerPoint có hình ảnh

1. Các bạn mở file PowerPoint

2. Chọn file  Save As

3. Ở khung Save As chọn Tools > Compress Pictures


4. Ở khung Compress Pictures các bạn chọn các option giảm dung lượng ảnh và Crop ảnh theo ý mình và save lại nhé


Chúc các bạn thành công.

Bình luận