[Excel] Khắc phục lỗi không thể in background trong file excel

Hướng dẫn khắc phục lỗi không thể in các background trong excel

1. Khi các bạn chọn Print chọn Page Setup


2. Ở Khung Page Setup > Chọn Sheet và bỏ check Black and White > Chọn OK


Như vậy các bạn đã in được background rồi nhé


Chúc các bạn thành công.

Bình luận