Khắc phục lỗi tự thoát khi sử dụng phần mềm htkk

Hướng dẫn khắc phục lỗi tự thoát khi sử dụng phần mềm HTKK - Hỗ Trợ Kê Khai Thuế

1. Tìm đến đường dẫn C:\Program Files (x86)

2. Click phải vào folder HTKK chọn Properties


3. Chọn Security > Edit


4. Add User Everyone và set full quyền cho nó


Chúc các bạn thành công.

Bình luận