DirectAdmin

Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin

Ngày đăng06/04/2020 815

Hướng dẫn build FastCGI trên Custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.4
./build set php2_release no
./build set php1_mode fastcgi
./build set mod_ruid2 no
./build set use_hostname_for_alias yes

Tùy chọn đã được thiệt lập, các bạn build lại php và config là được nhé

./build php n
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Ngày đăng26/03/2020 970
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Ngày đăng19/03/2020 825
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 1,143
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 967
Fixed: Invalid command
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ngày đăng07/11/2019 1,363
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,051
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Ngày đăng06/11/2019 1,048
Update license Directadmin
Update license Directadmin
Ngày đăng09/10/2019 938
Xóa Message System trong Directadmin
Xóa Message System trong Directadmin
Ngày đăng26/09/2019 1,461
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,005