[DirectAdmin] Khác phục lỗi Computer or server time out of sync by hours

Hướng dẫn khắc phục lỗi Computer or server time out of sync by hours khi login directadmin

Lỗi trên là do thời gian bị sai các bạn cài đặt service ntp là được nhé

yum install ntp
chkconfig ntpd on
ntpdate pool.ntp.org
service ntpd start

Chúc các bạn thành công.

Bình luận