[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt extensions php bằng commands custombuild

Hướng dẫn cài đặt extensions php bằng commands custombuild trong ssh

Các extensions có thể cài đặt

bz2
gmp
htscanner
igbinary
imagick
imap
ioncube
ldap
opcache
phalcon
redis
readline
suhosin
snuffleupagus
xmlrpc
zend

Command build extensions

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set_php "redis" yes
./build "php_redis"

Các bạn tuy biến lại theo extension cần cài đặt nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận