[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi Security Error: No valid session key trên CSF

Lỗi "Security Error: No valid session key" có thể xuất hiện với Control Panel DirectAdmin khi có vấn đề với quản lý phiên đăng nhập (session).


Để khắc phục cụ thể lỗi "Security Error: No valid session key" trong DirectAdmin, bạn có thể thực hiện lệnh sau trong SSH

 echo > /var/lib/csf/csf.da.skip

Như vậy là các bạn đã vào lại CSF bình thường rồi nhé


Chúc các bạn thành công.

Bình luận