[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trên giao diện DirectAdmin

Message System là những thông báo liên quan đến DirectAdmin. Việc chứa nhiều Messages System sẽ làm bộ nhớ, hay inodes của máy chủ bị đầy.

Hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn xóa Message System trên giao diện DirectAdmin

1. Các bạn Login vào giao diện Direct Admin

2. Các bạn vào Mục Messages


3. Chọn Clear Message System


4. Check vào Anything và chọn Clear


Chúc các bạn thành công.

Bình luận