Linux

Set speed port on linux

Ngày đăng17/09/2019 1,491

Nếu các đường truyền của bạn được sử dụng 1000Mb/s nhưng port mạng chỉ nhận 100Mb/s các bạn chạy lệnh sau để up full port.

1. Kiểm tra port mạng đang có speed bao nhiêu (vd: port eno1)

ethtool eno1

Thông số trả về

Settings for eno1:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  Not reported
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: No
        Advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 100Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: off
        MDI-X: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err
        Link detected: yes

2. Set port mạng speed lên speed 1000

ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg on

Sau đó kiểm tra lại port thêm lần nữa

ethtool eno1

Thông số trả về như sau

Settings for eno1:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Advertised FEC modes: Not reported
        Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                             100baseT/Half 100baseT/Full
                                             1000baseT/Full
        Link partner advertised pause frame use: No
        Link partner advertised auto-negotiation: Yes
        Link partner advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        MDI-X: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err

Giờ speed đã lên 1000Mb/s.

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,465
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,134
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 822
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,427
Disable / Enable ping trên linux centos
Disable / Enable ping trên linux centos
Ngày đăng03/09/2019 1,402
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Ngày đăng03/09/2019 2,266