Linux

Set default php version trong shell linux

Ngày đăng23/09/2019 1,094

Nếu server của bạn đang có nhiều version php để chạy hosting, nhưng trong ssh khi chạy shell lại ra version php không đúng như ý bạn, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi default php khi chạy shell

1. Đăng nhập vào ssh

2. Mở file .bash_profile .

vi .bash_profile

3. Thêm vào dòng sau để cấu hình PHP 5.6. (tùy vào mỗi hosting mà bạn sẽ có đường dẫn khác nhau nhé)

export PATH=/usr/local/php56/bin:$PATH 

4. Cập nhật lại cấu hình bằng lệnh sau

. ~/.bash_profile

Cuối cùng bạn chạy lệnh php -v để kiểm tra version php nhé.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 2,180
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,491
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,465
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,134
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 822
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,427
Disable / Enable ping trên linux centos
Disable / Enable ping trên linux centos
Ngày đăng03/09/2019 1,402
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Ngày đăng03/09/2019 2,266