Linux

[MySQL] Error reading communication packets

Ngày đăng17/02/2021 428

Hướng dẫn fix lỗi MySQL: Error reading communication packets

Bạn cần phải tăng InnoDB transaction logs. Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới để tăng innodb_log_buffer_size và innodb_log_file_size:

Bước 1: Thêm các dòng sau vào /etc/my.cnf

[mysqld]
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_log_file_size = 2047M

Bước 2: Chạy lệnh sau trong mysql

mysql> SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0;

Bước 3 : Shutdown mysql

service mysql stop

Bước 4 : Đổi tên các log cũ để backup

mv ib_logfile0 ib_logfile0.bak
mv ib_logfile1 ib_logfile1.bak

Bước 5 : Start lại mysql

service mysql start

 Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 549
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 272
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 269
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 359
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 234
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 4,134
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 695
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 414
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 463
[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 730