Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Nếu bạn Cài đặt server sử dụng server evaluation iso, nhưng sau đó bạn muốn nâng cấp lên phiên bản windows  server full bạn có thể làm theo hướng dẫn sau

Dưới đây là hình ảnh phiên bản windows evaluation

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Trước tiên bạn vào CMD ghi lệnh sau

DISM /online /Get-CurrentEdition

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Sau đó các bạn chạy lệnh DISM /online /Get-TargetEditions để lấy tên Target edition

DISM /online /Get-TargetEditions

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Sau đó các bạn chạy lệnh DISM /online /Set-Edition:<edition ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula 
Bạn lấy <edition ID> ở phí trên nhé vd ở đây <edition ID> của mình là ServerDatacenter, Server sẽ restart lại 2 lần

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Windows Server 2012 R2 Installation Keys

- Server Standard: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
- Server Datacenter: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
- Server Standard Core: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
- Server Datacenter Core: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Sau khi khỏi động lại phiên bản windows server sẽ full

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Chúc các bạn thành công

Bình luận