Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux

Sau khi cài đặt php, thông thường short_open_tag bị tắt theo mặc định trên php.ini. Bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng hàm phpinfo () PHP.

Dưới đây là hướng dẫn bật short_open_tag trên linux

1. Tìm kiếm php.ini trên linux bằng lệnh sau

 php --ini

2. Edit file  php --ini và tìm đến dòng short_open_tag chọn On

short_open_tag = On

Sau đó restart webserver của bạn apache hoặc nginx,..

service httpd restart

hoặc

server nginx restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận