Linux

[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found

Ngày đăng28/04/2021 796

Hướng dẫn khắc phục lỗi ifconfig: command not found trên linux

Nếu các bạn chạy lệnh ifconfig để hiển thị IP nhưng lại báo lỗi ifconfig: command not found. Lỗi này do hệ điều hành linux của bạn chưa có thư viện net-tools

Các bạn cài đặt thư viện net-tools để có thể chạy được lệnh ifconfig nhé

Cài đặt ifconfig trên Centos

yum install net-tools -y

Cài đặt ifconfig trên Ubuntu

sudo apt update
sudo apt install net-tools -y

Như vậy các bạn đã có thể chạy lệnh ifconfig rồi nhé, chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
Ngày đăng18/04/2021 195
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 198
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 269
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 241
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 566
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 465
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 250