Linux

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

Ngày đăng06/09/2019 3,466

Các bạn có thể tham khảo lệnh sau:

for i in `ls -1b`; do c=`find $i -type f |wc -l`; echo "$c $i"; done;

Lệnh này rất hiệu quả trong việc check inodes file của folder nào chiếm dụng nhiều

Nếu các bạn có lệnh gì khác có thể gửi vào phần liên hệ để mình viết bài mọi người cùng tham khảo nhé.

Mọi đóng góp của các bạn mình rất trân trọng, và cảm ơn rất nhiều.

Bình luận

Capchar: