Phần mềm

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Ngày đăng20/09/2019 2,606

Sau khi đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin, các bạn tìm đến mục Administrator Settings

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Sau đó các bạn tìm đến dòng Max Request/Upload Size (bytes) lưu ý tính bằng byte các bạn nhé. Ở đây thông số mình vừa thay đổi gần bằng 100MB (tầm 95MB).

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Sau khi thay đổi xong các bạn chọn Save ngay bên dưới hệ thống sẽ thông báo:

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Các bạn chờ tầm 1 phút sau và vào lại File Manage sẽ thấy thông số Max Filesize  sẽ được thay đổi

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Hiện tại Max Filesize của mình đã thay đổi thành 95.8 MB. Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x
Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x
Ngày đăng20/09/2019 905
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Ngày đăng20/09/2019 885
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin
Ngày đăng20/09/2019 753
Could not save new password. Can
Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222
Ngày đăng19/09/2019 676
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,153
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Ngày đăng19/09/2019 675
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Ngày đăng19/09/2019 687
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,385
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,584
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 1,413