Linux

Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

Ngày đăng26/09/2019 1,420

Hướng dẫn lệnh set thông số cpupower để nhận đủ xung nhịp MHz cho cpu của bạn

1, Cài đặt thư viện

yum provides '*/turbostat'
yum install /usr/bin/turbostat

2, Set thông số cpupower

cpupower frequency-set -g performance
cpupower -c 0-2 frequency-set -g performance

Lưu ý cpupower -c là lệnh set cpu power theo số core

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 927
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,969
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,417
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,065
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,018
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 755
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,294
Disable / Enable ping trên linux centos
Disable / Enable ping trên linux centos
Ngày đăng03/09/2019 1,199
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Ngày đăng03/09/2019 1,995