DirectAdmin

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Ngày đăng26/03/2020 970

Bài viết hướng dẫn các bạn nâng cấp version mysql trên DirectAdmin sử dụng custombuild 2.0

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.6
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql 

Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Ở đây bạn có thể build mysql 5.1, 5.5, or 5.6.

Hệ thống sẽ backup một bản backup đầy đẻ nếu bạn để mysql_backup=yes trước khi nâng cấp.

Say khi update mysql bạn cũng cần phải recompile php.

./build php n

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Ngày đăng19/03/2020 824
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 1,142
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 966
Fixed: Invalid command
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ngày đăng07/11/2019 1,362
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,051
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Ngày đăng06/11/2019 1,048
Update license Directadmin
Update license Directadmin
Ngày đăng09/10/2019 938
Xóa Message System trong Directadmin
Xóa Message System trong Directadmin
Ngày đăng26/09/2019 1,459
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,005
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,339