Phần mềm

Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin

Ngày đăng19/09/2019 692

Vì nhiều lý do ví dụ như code website bạn quá cũ so với phiên bản php hiện tại và bạn không có nhiều thời gian để nâng cấp thì giải pháp duy nhất là phải downgrade từ php mới nhất xuống php 5.3 hoặc thấp hơn.

Đầu tiên bạn phải login vào SSH và thực hiện các câu lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.3
./build php n

Lưu ý:

* Có thể thây thế php1_release thành php5_ver 5.3 nếu Directadmin báo lỗi php1_release is not a valid option.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Ngày đăng19/09/2019 700
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,471
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,680
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 1,458
Enable Service Broker trên SQL Server
Enable Service Broker trên SQL Server
Ngày đăng04/09/2019 1,838
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Ngày đăng04/09/2019 4,869
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Ngày đăng03/09/2019 2,023